Ładowanie strony ...Start
Mapa dojazdu
Zadzwoń
Facebook
Instagram
Nasz zespół
O nas
Nasz zespół
Now
Konsultacja stomatologiczna
Konsultacja
Konsultacja stomatologiczna
Now
Stomatologia zachowawcza
Stomatologia zachowawcza
Stomatologia zachowawcza
Now
Leczenie kanałowe
Leczenie kanałowe
Leczenie kanałowe
Now
Profilaktyka
Profilaktyka
Profilaktyka
Now
Chirurgia stomatologiczna
Chirurgia stomatologiczna
Chirurgia stomatologiczna
Now
Protetyka
Protetyka
Protetyka
Now
Implanty zębowe
Implanty
Implanty zębowe
Now
Wybielanie zębów
Wybielanie zębów
Wybielanie zębów
Now
Stomatologia dziecięca
Stomatologia dziecięca
Stomatologia dziecięca
Now
Rentgen zębów
Rentgen zębów
Rentgen zębów
Now
Usuwanie kamienia
Usuwanie kamienia
Usuwanie kamienia
Now
Badania laboratoryjne
Diagnostyka
Badania laboratoryjne
Now
Cennik
Cennik
Cennik
Now
Galeria naszych prac
Galeria prac
Galeria naszych prac
Now
Kontakt
Kontakt
Kontakt
Now
Facebook
Umów wizytę:502 04 02 01

RODO

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych są:

 • Łukasz Kowalik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stomatologia Rodzinna lek. dent. Łukasz Kowalik, NIP 9222693356
 • Monika Jędrycha-Kowalik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kowalikowie MED lek. dent. Monika Jędrycha-Kowalik, NIP 9492097397

Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać?

Przetwarzamy m.in. następujące kategorie danych osobowych:

1. Dane osobowe naszych pacjentów
a) dane te przetwarzamy, ażeby móc umówić wizytę oraz prawidłowo wykonać powierzoną usługę. Innymi słowy, sam fakt zawarcia umowy powoduje, że mamy prawo posługiwać się Państwa danymi, aby zrealizować związane z umową prawa i obowiązki;
b) dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

 • dane identyfikacyjne
 • dane kontaktowe
 • dane medyczne

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i prawidłową realizację umowy.

2. Dane osobowe naszych kontrahentów (dostawców usług i towarów):

 1. dane te zbieramy w celu zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji;
 2. dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

  • dane identyfikacyjne (w tym dane o działalności gospodarczej)
  • dane kontaktowe

 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

Według jakich zasad przetwarzane będą dane osobowe?

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

 1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek;
 2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.
 3. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
 4. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
 5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych. Zgodnie z tą regułą nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne. W praktyce dokonujemy indywidualnej, konkretnej oceny, przez jaki okres powinniśmy przetwarzać Państwa dane. Okres przechowywania jest uzależniony od wielu zmiennych. Obrazując powyższe:

  • dane niezbędne do świadczenia danej usługi przestajemy przetwarzać, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń, obowiązki wynikające z przepisów prawa).

 6. Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

W jaki sposób będziemy postępować z Państwa danymi?

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu dla którego zostały pozyskane. Ponadto, dane mogą zostać wykorzystane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:

 • zawarcie umowy
 • przeprowadzenie czynności związanych z realizacją umowy
 • wykrywanie nadużyć i zapobiegania im
 • ustalanie, obrony i dochodzenia roszczeń
 • tworzenie zestawień, analiz i statystyk

Przetwarzane przez nas informacje nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane do następujących kategorii podmiotów/organów:

 • podmioty/organy upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • podmioty, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. realizacja płatności, komunikacja itp.)
 • podmioty, którym przekazano dane osobowe na podstawie Państwa wyraźnej zgody lub dyspozycji (np. podmioty oferujące finansowanie, płatność ratalną).

A więc w toku przetwarzania Państwa danych osobowych mogą brać udział nasi zaufani partnerzy. Co kluczowe, każdy podmiot, który pomaga nam w przetwarzaniu danych osobowych został starannie zweryfikowany. Każdy taki podmiot posiada zawartą z nami umowę powierzenia przetwarzania danych, która określa wyraźnie jego obowiązki i zasady odpowiedzialności. Przekazujemy do przetwarzania tylko niezbędne dane (kierujemy się regułą minimalizacji).

Państwa dane osobowe (w szczególności dane medyczne) są u nas bezpieczne.

Jak można się z nami skontaktować?

Wszelkie prośby, pytania, wnioski prosimy kierować:

 • telefonicznie pod nr 502 04 02 01
 • adres e-mail: poczta@kowalikowiemed.pl
 • bezpośrednio w naszej siedzibie

Jedynie najlepsze rozwiązania są wystarczająco dobre!


   
Lokalizacja
Kowalikowie MED
ul. św. Rocha 155
42-202 Częstochowa
NIP 9222693356

Rejestracja telefoniczna:
+48 502 040 201
Godziny rejestracji:
7:30-19:00
Poniedziałek - Piątek Kowalikowie MED
Copyright
Wykorzystywanie tekstów, materiałów graficznych oraz innych plików zawartych na stronie bez zgody autorów zabronione!

Copyright © 2020-2023 Kowalikowie Stomatologia
Ładowanie strony: 0.01 sec.
Wykonanie strony: Brewka.pl