Gwarancja / rękojmia

//Gwarancja / rękojmia
Gwarancja / rękojmia2019-11-21T14:56:33+00:00

Na wykonane w naszym Gabinecie usługi stomatologiczne takie jak: wypełnienia, rekonstrukcje zębów, protezy stałe i ruchome udzielamy zgodnie z Kodeksem Cywilnym 12 miesięcznej gwarancji.

WYPEŁNIENIA ORAZ PRACE PROTETYCZNE WYKONANE W PRAKTYCE OBJĘTE SĄ GWARANCJĄ, PRZY ZACHOWANIU WIZYT KONTROLNYCH CO 6 MIESIĘCY, OBEJMUJĄCYCH PRZEGLĄD I SCALING USUNIĘCIE KAMIENIA I OSADU.
WIZYTY KONTROLNE SĄ PŁATNE JEŻELI WYMAGAJĄ USŁUG DODATKOWYCH W POSTACI NP. SCALING USUNIĘCIE KAMIENIA I OSADU ITP.

GWARANCJA WCHODZI W ŻYCIE PO ZAKOŃCZENIU CAŁEGO PLANU LECZENIA, OBEJMUJĄCEGO:
ZABIEGI Z ZAKRESU CHIRURGII, PERIODONTOLOGII, LECZENIE ZACHOWAWCZE ORAZ PROTETYCZNEGO.
W PRZYPADKU PACJENTÓW Z BRAKAMI ZĘBOWYM, W SYTUACJI KIEDY NIEWYKONANIE TYCH ZABIEGÓW MOGŁOBY MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE WYPEŁNIENIA LUB PRACY PROTETYCZNEJ W WARUNKACH JAMY USTNEJ PACJENT TRACI PRAWO DO GWARANCJI.
JEŻELI PACJENT W MOMENCIE ODDANIA PRACY PROTETYCZNEJ BĘDZIE POSIADAŁ INNE BRAKI ZĘBOWE GWARANCJA NIE JEST WYDAWANA. WARUNKIEM OTRZYMANIA GWARANCJI NA PRACE PROTETYCZNE JEST KONIECZNOŚĆ UZUPEŁNIENIA POZOSTAŁYCH ISTNIEJĄCYCH BRAKÓW ZĘBOWYCH W PRZECIĄGU 3- MIESIĘCY.
O KONIECZNOŚCI KOMPLEKSOWEGO LECZENIA DECYDUJE LEKARZ I INFORMUJE O TYM PACJENTA NA WIZYCIE USTALAJĄCEJ PLAN LECZENIA.
GWARANCJA WAŻNA JEST OD DNIA ZAKOŃCZENIA DANEGO LECZENIA.

Pacjent traci prawo do gwarancji w przypadku:

 • NIEUZUPEŁNIENIA BRAKÓW ZĘBOWYCH W OKRESIE TRZECH MIESIĘCY
 • NIEDOTRZYMANIA SYSTEMU WIZYT KONTROLNYCH CO 6 MIESIĘCY
 • PRZERWANIA ZAPLANOWANEGO LECZENIA
 • NIESTOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ ODNOŚNIE HIGIENY JAMY USTNEJ
 • NATURALNEGO ZANIKU KOŚCI
 • ISTNIEJĄCEGO SCHORZENIA OGÓLNEGO MAJĄCEGO NIEKORZYSTNY WPŁYW NA STAN JAMY USTNEJ (NP.OSTEOPOROZA, CUKRZYCA)
 • USZKODZEŃ  WSKUTEK DZIAŁANIA SIŁ ZEWNĘTRZNYCH (UPADKI, URAZY, NIEWŁAŚCIWE PRZECHOWYWANIE)
 • ZAAWANSOWANE PARODONTOPATIE, BRUKSIZM
 • SAMODZIELNEGO INGEROWANIA W PRACĘ PROTETYCZNĄ

UWAGA: GWARANCJI NIE PODLEGAJĄ ELEMENTY UTRZYMUJĄCE KORONĘ LUB MOST, WKŁADY KORONOWO-KORZENIOWE, FILARY ZĘBOWE.

Nie będzie uwzględniana w gwarancji sytuacja kiedy pacjent zaakceptował kształt, kolor, wielkość koron lub zębów w pracy protetycznej potwierdzając to podpisem w karcie a jednak po pewnym czasie nie akceptuje pracy protetycznej.

Gwarancja nie obejmuje również:

 • prac tymczasowych – korony tymczasowe, protezy natychmiastowe
 • prac przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
 • kiedy bezpośrednio po wypełnieniu zęba istnieje konieczność leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego
 • ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej poza naszym gabinetem
 • usług, w których czynnik biologiczny ma decydujące znaczenie. Dotyczy to w szczególności chorób infekcyjnych, których nawrót jest możliwy pomimo dochowania należytej staranności w trakcie ich leczenia
 • wypełnień w zębach mlecznych
 • wybielania

W MYŚL PRZEPISÓW PRAWA PRACE PROTETYCZNE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.
PRACE PROTETYCZNE WYKONUJEMY NA % ZALICZCE
JEŻELI PACJENT PO ROZPOCZĘCIU PRACY PROTETYCZNEJ ROZMYŚLI SIĘ LUB Z NIEZNANYCH PRZYCZYN ZREZYGNUJE ZALICZKA PRZEPADA I NIE PODLEGA ZWROTOWI

LECZENIE W RAMACH GWARANCJI ZOSTANIE PRZEPROWADZONE OD MOMENTU ZGŁOSZENIA, W CIĄGU 7 DNI W PRZYPADKU LECZENIA ZACHOWAWCZEGO I W CIĄGU 30 DNI W PRZYPADKU LECZENIA PROTETYCZNEGO.
ROZPOCZĘCIE LECZENIA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU ZE STRONY PACJENTA.
REGULAMIN JEST OGÓLNODOSTĘPNY W GABINECIE ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ.